Warunki najmu

 • Wynajem dla osób prywatnych
 • 2 dokumenty tożsamości ze zdjęciem
 • Formularz rejestracyjny dla osób prywatnych (pobierz tutaj)
 • Kaucja: wysokość 1 miesięcznego najmu sprzętu (wraz z osprzętem i ewentualnym operatorem), pobierana z góry.
 • Upoważnienie do odbioru sprzętu
 • Kaucja: wysokość 1 miesięcznego najmu sprzętu (wraz z osprzętem i ewentualnym operatorem), pobierana z góry.
 • Wynajem dla firm (nowy klient)
 • Dokument nadania NIP I REGON
 • Wpis do CEIDG
 • Wypełniony formularz rejestracyjny firmy
  (pobierz tutaj)
 • Upoważnienie do odbioru sprzętu
 • Kaucja: wysokość 1 miesięcznego najmu sprzętu (wraz z osprzętem i ewentualnym operatorem), pobierana z góry.
 • Wynajem dla firm (stały klient)
 • Kaucja każdorazowo: wysokość 1 miesięcznego najmu sprzętu (wraz z osprzętem i ewentualnym operatorem), pobierana z góry.
 • Upoważnienie do odbioru sprzętu
 • Kaucja: wysokość 1 miesięcznego najmu sprzętu (wraz z osprzętem i ewentualnym operatorem), pobierana z góry.
 • Upoważnienie do odbioru sprzętu
 • Kaucja: wysokość 1 miesięcznego najmu sprzętu (wraz z osprzętem i ewentualnym operatorem), pobierana z góry.

Opłaty inne

 • Wydanie / zwrot sprzętu po godzinach pracy biura
 • Dodatkowy instruktaż obsługi u klienta
 • Zwrot brudnego sprzetu
 • Zwrot uszkodzonego sprzętu
 • Opóźnienie zwrotu sprzętu o każdą rozpoczętą dobę
 • 150 zł netto / każdorazowo
 • 100 zł netto / godzina + koszt dojazdu (nie mniej jak 100zł)
 • 50-200 zł / jednorazowo
 • Koszt naprawy (w autoryzowanym serwisie) + 200% stawki dobowej za każdy rozpoczęty dzień przestoju maszyny wynikającej ze wzoru: (stawka miesięczna / 30)
 • Czterokrotność stawki dobowej wynikającej ze wzoru: (stawka miesięczna / 30) przy wynajmie miesięcznym
  lub czterokrotność stawki dobowej przy wynajmie na doby